Strona główna BIP
URZĄD GMINY ŁUBNICE - Biuletyn Informacji Publicznej www.lubnice.eu
Strona główna

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Przetargi

 Urząd Gminy Łubnice

Dane Teleadresowe
STATUT GMINY
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Łubnice
Strategia Rozwoju Gminy Łubnice
Struktura i jednostki UG
Rejestr działalności regulowanej

 Ochrona Środowiska

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Odbiór odpadów komunalnych
Azbest

 Inwestycje

Współfinansowane z UE

 MAJĄTEK GMINY

MAJĄTEK GMINY

 DOKUMENTY KONTROLI

SANEPID

 WNIOSKI I UCHWAŁY

UCHWAŁY NA 2015 ROK
UCHWAŁY NA 2014 ROK
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
UCHWAŁY NA 2013
UCHWAŁY NA 2012
PROTOKOŁY
ZARZĄDZENIA
UCHWAŁY NA 2011
UCHWAŁY NA 2010
UCHWAŁY NA 2009
UCHWAŁY NA 2008
UCHWAŁY NA 2007
UCHWAŁY NA 2006
UCHWAŁY NA 2004
UCHWAŁY NA 2005
BUDŻET GMINY NA 2004

 EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

wnioski do rozpoczęcia działalności gospodarczej
Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej

 Plan zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium
Wniosek o wydanie warunków zabudowy

 TABLICA OGŁOSZEŃ

Ochrona Środowiska
Z A W I A D O M I E N I E
ZAWIADOMIENIE
Obwieszczenie z dnia 10.10.2014r. Znak:IN-III.747.32.2014 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie wyborcze!!!
Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyski
Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji
DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU w 2014r W GMINIE ŁUBNICE
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łubnice z dnia 2 października 2014 r.
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.05.2014 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej
Obwieszczenie Wójta Gminy Łubnice z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Ogłoszenie Wójta Gminy w Łubnicach z dnia 26.02.2015 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na wynajem.
Ogłoszenia o naborze pracownika na stanowisko urzędnicze
Informacja w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
INFORMACJA o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Łubnicach

 Władze Gminy

Rada Gminy
SOŁECTWA

 STAN MOJEJ SPRAWY

 Twoja sprawa

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 OŚWIATA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BUDZISKACH
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W GACACH SŁUPIECKICH
Gimnazjum w Łubnicach
SZKOŁA PODSTAWOWA W WILKOWEJ
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUBNICACH

 KULTURA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM KULTURY
Łubnicki „spirytus movens”

 ZDROWIE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łubnicach
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁUBNICACH

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
MISJA SZKOŁYDo druku

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy. Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. Działamy, by uczyć miłości do drugiego człowieka, miłości do Ojczyzny, szacunku dla historii, kultury i tradycji Narodu Polskiego. Współpracujemy aktywnie ze środowiskiem lokalnym, ucząc przywiązania do "Małej Ojczyzny".  Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój oraz wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i postawy umożliwiające aktywny ich udział w przyszłym, dorosłym życiu w zjednoczonej Europie XXI wieku.

 

WIZJA SZKOŁY

„ Człowiek jest tyle wart,
ile może dać z siebie innym”
/Jan Paweł II/

 

 

Wychowujemy naszych uczniów dla przyszłości poprzez uczenie i wpajanie:
- szacunku dla rodziców, nauczycieli i innych członków społeczeństwa,
- tolerancji, życzliwości, poszanowania godności innych,
- wytrwałości, samodzielności i wiary w siebie,
- odpowiedzialności za swe czyny,
- współdziałania i współpracy,
- rozwijania własnych zainteresowań i umiejętności,
- porozumienia się w różnych sytuacjach,
- umiejętności przystosowania się do zmiennych warunków rynku pracy.

Pragniemy, by nasi absolwenci:
- byli przygotowani do wejścia na kolejny stopień edukacji,
- byli przygotowani do podjęcia pracy zawodowej,
- umieli znaleźć swoje miejsce w XXI - wiecznej Europie.

Nasza szkoła funkcjonuje po to, by rodzice naszych uczniów:
- aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu systemu wartości u swoich dzieci,
- byli partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych,
- brali czynny udział w życiu szkoły,
- otrzymywali pełną informację o osiągnięciach młodzieży,
- otrzymywali fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

 

W naszej szkole:

- istnieje system opieki (np.psychologiczno -pedagogicznej)

- istnieje świetlica socjoterapeutyczna

- istnieje współpraca z instytucjami wspomagającymi

- organizowane są imprezy środowiskowe.

 -prowadzimy zajęcia z uczniami zdolnymi

-zapewniamy uczniom dostęp do sieci informatycznej

-wspomagamy kształcenie języków obcych

 -przekazujemy wiedzę w aktywny i twórczy sposób korzystając z najnowszych      metod nauczania

- otaczamy troskliwą opieką uczniów słabych

 - zapewniamy dożywianie

- odbywają się różne imprezy sportowe

Nauczyciele są autorytetem dla dzieci i rodziców. Są wrażliwi na potrzeby ucznia, sprawiedliwi, konsekwentni, kulturalni, i świadomi własnych zadań. Dbają o bezpieczeństwo i zdrowie powierzonej im młodzieży.
Działamy po to, by nasi nauczyciele:
- mieli możliwość doskonalenia i rozwoju zawodowego,
- byli zadowoleni i usatysfakcjonowani efektami własnej pracy,
- realizowali swe życiowe posłannictwo.

Przygotowanie młodych ludzi do przyszłego, dorosłego życia możliwe jest tylko we właściwej, spokojnej i przyjaznej atmosferze.

 

 


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 895
Utworzył: Leszek Broda, data utworzenia: 2007-02-22 11:19:52
Opublikował: 0, data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - URZĄD GMINY ŁUBNICE redaguje: LESZEK MIROSŁAW ZIÓŁEK
tel. 0158659220 fax. 0158659236
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl